Подання попередньої заяви на зарахування до гуртка