Керівник гуртка нового покоління: який він?


Ми часто запитували себе, яким має бути сучасний керівник гуртка? Яка його роль у суспільстві сьогодні? Отож постараємося описати, що ми розуміємо під цим поняттям. Раді поділитись з вами нашими напрацюваннями:

Отже, керівник гуртка нового покоління – це:

Людина, яка є психологічно та емоційно компетентною. Тобто керівник гуртка розуміє та приймає відмінності гуртківців та їхніх потреб, життєрадісний та цілісний, вміє створити позитив у навчанні, толерантний, справедливий, розуміє свій внутрішній світ та приймає помилки (свої та інших).

Лідер і менеджер. Це людина, яка бере відповідальність за успіх свого гуртківця, добре працює у команді з іншими педагогами, є порадником, другом та помічником для дітей, постійно вчиться та різнобічно розвивається, носій високих етичних стандартів (тобто навчає прикладом).

Звільнений від стереотипів та успішний. Тобто керівник гуртка вміє створити середовище для ефективного навчання та розкриття таланту дитини, знаходить цікавий матеріал для занять, досліджує, любить свою роботу, успішно реалізовує себе через роботу, творчий, проактивний, звільнений від стереотипів, гнучкий (швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі).

Володіє презентаційними навичками. Ефективний комунікатор та фасилітатор. Керівник гуртка є мовознавчо компетентним, тобто чітко та зрозуміло висловлюється, використовує різні методи та практики викладання матеріалу, використовує ІКТ у навчальному процесі, підтримує принцип спільної відповідальності – учитель+батьки.

Формує знання та навички потрібні у сучасному світі. Навчає гуртківців лідерству та командній роботі, розвиває у них критичне мислення і навички вирішення проблем, дає право вибору та вчить брати відповідальність за свій вибір, а також своїм прикладом демонструє навики для успіху в XXІ столітті.